top of page

Koulutus- ja uraohjausvalmennus

Valkealan opiston Tukea Koulutuspolkuun! -hanke järjestää valmennusta nuorille,

joilta vielä puuttuu selkeä koulutus- tai urasuunnitelma. Valmennus on osallistujille maksuton.

Aika: 23.1.2017 - 9.6.2017, maanantai - perjantai klo 9-14

Paikka: Kouvolan kansalaisopiston luokka 62 (Salpausselänkatu 38, 45100 Kouvola)

Kohderyhmä: Nuoret alle 30-vuotiaat, joilta puuttuu selkeä koulutus- tai urasuunnitelma (max. 15 osallistujaa, myös maahanmuuttajat, joiden kielitaso on vähintään A2.2)

 

Valmennus keskittyy ammatinvalintaan ja työnhakuprosessiin joiden lisäksi valmennuksessa annetaan ohjausta oppimisen taitojen ja valmiuksien kehittämiseen, opintoihin liittyvien ongelmien ennaltaehkäisemiseen sekä koulutus- ja työelämävalmiuksien lisäämiseen. Ohjauksella tuetaan erityisesti syrjäytymisvaarassa olevia nuoria, myös maahanmuuttajataustaisia henkilöitä. Valmennuksen tarkoituksena on löytää jokaiselle joku haettava opiskelu- tai työpaikka., johon hakeutumista tuetaan. Valmennus rakentuu toiminnallisille menetelmille ja hyödynnämme erilaisia asiantuntijoita ja yhteistyökumppaneita osallistujien tarpeiden mukaan. 

Valmennus rakentuu seuraavista opintojaksokokonaisuuksista, joiden sisältöjä voidaan myös räätälöidä osallistujien tarpeiden ja tavoitteiden mukaan:

  • viestintä ja vuorovaikutus (ja suomen kieli)

  • työelämätaidot ja -valmiudet, työnhakuprosessi

  • käytännönläheisesti työkykytaidot ja elämänhallinta (fyysiset ja henkiset voimavarat)

  • oppimaan oppiminen ja opiskelutaidot

  • ammatinvalinta, koulutusvalinnat ja koulutukseen hakeutuminen

  • osallistujien vahvuuksien löytäminen, osaaminen, motivaatio ja asenne

Kysy lisätietoja Saara Sorsalta 044 709 5939 tai Outi Vainikaiselta 044 3388 973 etunimi.sukunimi@valkealanopisto.fi

bottom of page