top of page

Tukea koulutuspolkuun! -hanke

1.4.2016 - 31.3.2018

Hanke on päättynyt.

Hanke rahoitettiin Hämeen ELY -keskuksen myöntämällä ESR-rahoituksella (75%) ja Valkealan opiston omarahoituksella.

Tukea koulutuspolkuun! -hankkeessa tavoitteena oli parantaa maahanmuuttajanuorten kotoutumista ja ehkäistä syrjäytymistä keskittymällä koulutus- ja uraohjaukseen erityisesti koulutuksen siirtymävaiheissa. 

Tarkoituksena oli rakentaa malli, joka tukee nuorten katkeamatonta polkua opinnoissa ja opinnoista työelämään niin, että nuorten tarpeet ja erityispiirteet tulevat huomioiduksi.

 

Hankkeen toimenpiteitä olivat:

- Selvittää maahanmuuttajanuorten koulutus- ja uraohjauspalveluiden kehittämistarpeet Kouvolan alueella. 

- Ehkäistä ns. riskiryhmiin kuuluvien nuorten syrjäytymistä ja eritymistä sekä lisätä kotoutumista, hyvinvointia ja positiivista suhtautumista koulutukseen. Tätä toteutettiin järjestämällä toiminnallisista menetelmistä koostuva osallistava valmennusryhmä, jonka fokuksessa olivat koulutuspolku, ammatinvalinta ja työllistymistä tukevat toiminnot sekä suomen kielen opinnot maahanmuuttajataustaisille henkilöille. Valmennuksen rinnalla järjestettiin myös henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa. 

- Ohjauksen ja neuvonnan ammattihenkilöstölle järjestettiin 2 tilaisuutta maahanmuuttajanuorten koulutus- ja uraohjausosaamisen kehittämiseksi. Ensimmäinen oli syksyllä 2016 ja toinen syksyllä 2017.

Verkko-oppimismateriaali

 

Hankkeessa valmisteltiin myös verkko-oppimismateriaalia tukemaan ja mahdollistamaan maahanmuuttajien siirtymistä kieli- ja perusopetuksesta ammatillisiin opintoihin. Verkko-oppimismateriaali vahvistaaopiskelijan alakohtaista sanastoa ja suomen kielen hallintaa.

 

Materiaali on ajankohtainen niille, jotka tällä hetkellä ovat hakeutumassa ammatillisiin opintoihin ja pohtivat eri ammattialoja. Materiaali lisää ammattitietoutta ja samalla voit opiskella suomen kieltä. Opiskelija voi itse valita ammattialat kiinnostuksensa mukaan. 

Jos olet kiinnostunut opiskelemaan verkko-oppimismateriaalin avulla, ota yhteyttä Anu Ikäheimonen-Leikakseen sähköpostilla (etunimi.sukunimi@valkealanopisto.fi) niin saat tunnukset materiaaliin.

Materiaalia voi kysyä myös hankkeen päättymisen jälkeen.

Lisätietoja Tukea koulutuspolkuun! -hankkeesta antavat

Saara Sorsa, p. 044 709 5939 ja Outi Vainikainen, p. 044 338 8973, etunimi.sukunimi@valkealanopisto.fi

bottom of page