Valkealan opiston maahanmuuttaja -opinnot

Valkealan opistolla suomen kieltä voi opiskella monen tasoisissa maahanmuuttaja -ryhmissä:
Suomen kielen kurssilla suomen kieltä opiskellaan A1.3 tasolta lähtien. 
 
Aikuisperusopetuksen alkuvaihe on tarkoitettu maahanmuuttajille, joilla ei ole vielä riittäviä tietoja ja taitoja varsinaiseen aikuisten perusopetukseen. Hakijan on oltava luku- ja kirjoitustaitoinen sekä osattava suomen kielen alkeet.
 
Aikuisperusopetuksen päättövaihe on tarkoitettu maahanmuuttajille, jotka haluavat suorittaa peruskoulun ja joiden suomen kielen taito on riittävä opintojen suorittamiseen. 

 

Valkealan opisto

Kansanopistontie 53

47830 HASULA

p. 05 341 4600

toimisto@valkealanopisto.fi