KASVATUS- JA OHJAUSALAN AMMATTITUTKINTO, Koulunkäynninohjaaja

3.8.2020 - 28.5.2021

-Koulutukseen on jatkuva haku

TYÖTÄ LASTEN JA NUORTEN PARISSA

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja toimii mm. kouluissa, aamu- ja iltapäivätoiminnassa, päiväkodeissa ja vapaa-ajantoiminnoissa erilaista tukea ja ohjausta tarvitsevien asiakkaiden parissa.

KOULUTUKSEN TOTEUTUS

Koulutus suoritetaan päiväopiskeluna, ja opinnot kestävät yhden lukuvuoden. Koulutus sisältää teoriaopetusta, työpaikalla oppimista ja itsenäistä opiskelua. Saavutettu ammattitaito osoitetaan näytöissä. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma.

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

Tutkinnon kokonaislaajuus on 150 osaamispistettä. Se rakentuu seuraavista tutkinnon osista:

Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus- ja ohjausalalla 20 osp

Oppijan ja oppimisen ohjaus 40 osp

Tuen tarpeeseen vastaaminen oppimisen ja ohjauksen ympäristöissä 30 osp

Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus 40 osp

Valinnainen tutkinnon osa 20 osp

Tutustu tutkinnon perusteisiin

KOULUTUKSEN PÄÄSYVAATIMUKSET JA KOULUTUKSEEN HAKEUTUMINEN

Hakijan tulee olla vähintään 18-vuotias ja oppivelvollisuuden suorittanut. Kokemus työskentelystä tai harrastuksista lasten ja nuorten ja/tai erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden parissa katsotaan eduksi.

KOULUTUKSEN KUSTANNUKSET

Opiskelijan omamaksuosuus koko opintojen ajalta on 290 euroa. Lisäksi opiskelijoilta peritään kirjautumismaksu 50 €. Opintoihin on mahdollista hakea opintotukea tai aikuiskoulutustukea.

ASUMINEN JA RUOKAILUT

Voit halutessasi asua opistolla, 25 €/vko omin liinavaattein. Lounas 5 €, iltapäiväkahvi 1€.

Koulutukseen on jatkuva haku;

HAE MUKAAN KOULUTUKSEEN!

LISÄTIETOJA

Ryhmänohjaaja

Kaisa Majuri              

kaisa.majuri@valkealanopisto.fi

p.044 709 5939

Haluatko opiskella uuden ammatin yhdessä vuodessa?

Haluatko vahvan pohjan opettajan tai sosionomin opinnoille?

Kiinnostaako sinua työ lasten ja nuorten parissa?

 

Valkealan opisto

Kansanopistontie 53

47830 HASULA

p. 05 341 4600

toimisto@valkealanopisto.fi