nuori.jpg
kana.jpg
metsä3.jpg

KANSANOPISTOVUOSI OPPIVELVOLLISILLE

16.8.2021 - 27.5.2022

 

KENELLE

Kansanopistovuosi on suunnattu 16-17-vuotiaille nuorille, jotka tarvitsevat aikaa ammatinvalinnan pohdinnan, elämänhallintataitojen, arjentaitojen tai itsenäistymisen harjoittamiseen.  Koulutukseen voi hakeutua myös nuori, joka on esimerkiksi keskeyttänyt toisen asteen opinnot tai jättänyt hakeutumatta toisen asteen opintoihin. 

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

Kansanopistovuosi on oppivelvollisuusuudistuksen yhteydessä käynnistetty uusi koulutusmuoto: oppivelvollisille suunnattu vapaan sivistystyön kansanopistolinja. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa määritetään opintojen keskeiset tavoitteet. Opiskelusuunnitelmaa päivitetään säännöllisesti opintojen edetessä.

Opinnoissa nuori parantaa valmiuksia suuntautua jatko-opintoihin, selkiyttää urasuunnitelmaa, kehittää elämän suunnittelutaitoja sekä parantaa oppimisvalmiuksia.

Opiskelija saa opintojen aikana henkilökohtaista ohjausta sekä jatko-opintoihin, että uravalintoihin liittyvää ohjausta. Opiskelijan opiskelua tuetaan yhteistyössä opiskelijan, huoltajien sekä opiskeluhuoltohenkilöstön kanssa.

Kansanopistovuonna opiskellaan arjen taitoja sekä elämänhallintaa, opiskelu-, itsetuntemus- ja työelämätaitoja, vuorovaikutus- ja viestintätaitoja sekä opiskelu- ja urasuunnittelutaitoja. Edellä mainittuja sisältöjä opiskellaan käyttäen hyödyksi eläin- sekä luontoavusteisia työskentelymenetelmiä ja ympäristöjä.

Opinnoissa on mahdollista korottaa perusopetuksen arvosanoja. Lisäksi opintoja voi painottaa omien mielenkiinnonkohteiden mukaisiksi suuntautumisopinnoilla: sosiaali- ja terveys, koirat, hevoset tai taide. Suuntautumisopintojen tarkoituksena on monipuolistaa nuoren oppimiskokemuksia sekä lisätä harrastuneisuutta.

ASUMINEN

Opiston asuntola antaa nuorelle turvallisen ympäristön itsenäistyä ja kasvaa kantamaan vastuuta. Asuntolassa asuminen kasvattaa sosiaalisia vuorovaikutustaitoja, auttaa itsenäistymään, mahdollistaa oman elämänhallintataitojen sekä voimavarojen vahvistumisen.

KOULUTUKSEEN HAKEUTUMINEN

Koulutukseen on jatkuva haku, hae tästä.

 

OPINTOMAKSUT

Opetus, oppimateriaalit, ruokailut ja opistolla asuminen arkipäivinä ovat maksuttomia.

 

Mikäli kiinnostuit, ota rohkeasti yhteyttä:

 

Enni Lautamatti

enni.lautamatti@valkealanopisto.fi

p. 044 739 3866