top of page
nuori.jpg
kana.jpg
metsä3.jpg

KOPS on nuorelle joka:

 

Haluaa opiskella sitä mikä kiinnostaa. 

Haluaa korottaa peruskoulun päättöarvosanoja.

Tarvitsee lisää miettimisaikaa ja tukea tulevaisuuden pohdintoihin.

On keskeyttänyt toisen asteen opinnot.

Haluaa parantaa taitoja sekä opiskeluvalmiuksia.

 

Haluaa jo kokeilla itsenäistymisen ensi askelia turvallisessa ympäristössä.

Tarvitsee tukea arjen taitoihin sekä hyvinvointiin.

OPISTOVUOSI OPPIVELVOLLISILLE, KOPS
14.8.2023 - 24.5.2024
 
KENELLE


Kansanopistovuosi on suunnattu 16-17-vuotiaille nuorille, jotka tarvitsevat aikaa ammatinvalinnan pohdinnan, elämänhallintataitojen, arjentaitojen tai itsenäistymisen harjoittamiseen.  Koulutukseen voi hakeutua myös nuori, joka on esimerkiksi keskeyttänyt toisen asteen opinnot tai jättänyt hakeutumatta toisen asteen opintoihin. 

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

Kansanopistovuosi on oppivelvollisuusuudistuksen yhteydessä käynnistetty uusi koulutusmuoto: oppivelvollisille suunnattu vapaan sivistystyön kansanopistolinja. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa määritetään opintojen keskeiset tavoitteet. Opiskelusuunnitelmaa päivitetään säännöllisesti opintojen edetessä.

Opinnoissa nuori parantaa valmiuksia suuntautua jatko-opintoihin, selkiyttää urasuunnitelmaa, kehittää elämän suunnittelutaitoja sekä parantaa oppimisvalmiuksia.

Opiskelija saa opintojen aikana henkilökohtaista ohjausta sekä jatko-opintoihin, että uravalintoihin liittyvää ohjausta. Opiskelijan opiskelua tuetaan yhteistyössä opiskelijan, huoltajien sekä opiskeluhuoltohenkilöstön kanssa.

Kansanopistovuonna opiskellaan arjen taitoja sekä elämänhallintaa, opiskelu-, itsetuntemus- ja työelämätaitoja, vuorovaikutus- ja viestintätaitoja sekä opiskelu- ja urasuunnittelutaitoja. Edellä mainittuja sisältöjä opiskellaan käyttäen hyödyksi eläin- sekä luontoavusteisia työskentelymenetelmiä ja ympäristöjä.

Opinnoissa on mahdollista korottaa perusopetuksen arvosanoja. Lisäksi opintoja voi painottaa omien mielenkiinnonkohteiden mukaisiksi polkkuopinnoilla: Suuntautumisopintojen tarkoituksena on monipuolistaa nuoren oppimiskokemuksia sekä lisätä harrastuneisuutta:

Taidepolku: Maalaus, piirtäminen, tekniikat ja menetelmät. 

Koirapolku: Opiskelu mahdollista oman koiran kanssa. Oppiainesisältöinä koiran hyvinvointi, koulutus, harrastelajit ym.

Hevospolku: Ratsastustunnit, hevosen hoito. Yhteistyössä lähialueen tallin kanssa.

Liikuntapolku:  Opisto tarjoaa monipuoliset puitteet liikkumiseen; Täysikokoinen liikuntasali välineistöineen, kuntosali, 9-väyläinen frisbeegolfrata sekä metsämaasto ulkoliikuntaan.

ASUMINEN
 

Opiston asuntola antaa nuorelle turvallisen ympäristön itsenäistyä ja kasvaa kantamaan vastuuta. Asuntolassa asuminen kasvattaa sosiaalisia vuorovaikutustaitoja, auttaa itsenäistymään, mahdollistaa oman elämänhallintataitojen sekä voimavarojen vahvistumisen.

KOULUTUKSEEN HAKEUTUMINEN

 

Koulutukseen on jatkuva haku. Hae Tästä.


OPINTOMAKSUT

Opetus, oppimateriaalit, ruokailut ja opistolla asuminen arkipäivinä ovat maksuttomia.

 

Lataa esite:

OPISTO OPPIVELVOLLISILLE  kansanopistossa -
Kohti omaa potentiaalia 

 
Mikäli kiinnostuit, ota yhteyttä ja tule tutustumaan.
 

Enni Lautamatti

enni.lautamatti@valkealanopisto.fi

p. 044 739 3866

toimisto@valkealanopisto.fi

p. 05 341 4600

Miten KOPS eroaa TUVA-koulutuksesta:

KOPS -koulutus on laaja-alaisempi vaihtoehto, jossa voi myös korottaa arvosanoja, mutta se tukee nuorta kokonaisvaltaisesti oman tulevaisuuden suunnittelussa.

TUVA -koulutuksessa nuori keskittyy numeroiden korottamiseen, ammatilliseen tai lukiokoulutukseen valmentautumiseen.

bottom of page