KOULUTUKSEN KEHITTÄMISHANKKEET

 

VALO - Voimavaroja ja ohjausta nuorten siirtymävaiheisiin

 

RAIPE - Aikuisten perusopetuksen työelämäjaksojen kehittäminen (kevät 2018 - 2020)

Tukea koulutuspolkuun! - Maahanmuuttajanuorten kotoutumisen tukeminen ja

syrjäytymisen ehkäisy -hanke (kevät 2016 - 2018

 

ALISA - Laadun ja vaikuttavuuden parantaminen näyttötutkinnoissa -hanke (syksy 2015 - 2016)

 

HOT - HerännäisOpistojen Toimintajärjestelmä -hanke (syksy 2014 - 2015)

 

Strategian kautta laadukkaaseen toimintaan -hanke (syksy 2013 - 2014)

 

HOP - Herännäisopistojen Oppimateriaalipankin perustaminen -hanke (syksy 2013 - 2014)

 

PALAVA - Laadun ja vaikuttavuuden parantaminen ammatilliseen lisäkoulutukseen -hanke (syksy 2013-2014)