top of page

Raipe-hanke

Katse kohti työelämää!

1.5.2018 - 30.4.2020

 

RAIPE-hankkeessa keskitytään aikuisten perusopetuksen opiskelijoiden työelämäjaksojen sujuvoittamiseen. Tavoitteena on luoda työnantajien ja aikuisten perusopetusta järjestävien oppilaitosten yhteistyöverkosto uudenlaisten yhteistyökäytänteiden ja sähköisen pilvipalvelun avulla. Lisäksi pyritään kehittämään ennakoiva ja kustannustehokas opiskelijoiden ja työnantajien työelämäjaksoon perehdyttävä prosessi. Tavoitteena on myös mahdollistaa entistä parempi työelämäkumppanin, oppilaitoksen ja opiskelijan tavoitteellistaminen ja arviointi. 

 

Hankkeen tuottama toimintamalli sekä toimintaa helpottava sähköinen järjestelmä auttaa kohdistamaan entistä paremmin työnantajien ja maahanmuuttajataustaisten työharjoittelijoiden tarpeita ja tekemään työelämäjaksoista yhä onnistuneempia kokemuksia kaikille osapuolille. Jo opiskeluaikana saadut positiiviset kokemukset työharjoittelussa voivat auttaa opiskelijaa myöhemmin polulla työelämään ja ammattiopintoihin. Pitkällä aikavälillä hankeen toivotaan myös hälventävän ennakkoasenteita. 

 

Hanke toteutetaan 1.5.2018 - 30.4.2020 välisenä aikana neljässä kansanopistossa. Mukana ovat hanketta koordinoiva Kainuun Opisto, Valkealan kristillinen kansanopisto, Eurajoen kristillinen opisto ja Lieksan kristillinen opisto. 

 

Valkealan kristillisen kansanopiston keskeisimmät tavoitteet hankkeessa ovat työelämään ja ammattitietouteen liittyvien kurssien kehittäminen sekä työelämäjaksojen käytäntöjen ja työpaikkaverkoston kehittäminen.

 

bottom of page