top of page

Valo-hanke

Voimavaroja ja ohjausta nuorten siirtymävaiheisiin

1.8.2021 - 31.3.2023

Valo-hankkeella pyritään vahvistamaan nuorten hyvinvointia ja uskoa tulevaisuuteen sekä vahvistamaan opinto- ja urasuunnittelutaitoja, opiskelu- ja työelämätaitoja ja opintoihin suuntautumista. Syrjäytymisen ehkäisy ja sosiaalinen vahvistaminen ovat muun toiminnan taustalla olevia tavoitteita. Covid-19-koronavirusepidemian aiheuttamat haasteet nuorten opiskelulle näkyvät jo nyt, joten edellä mainituilla toiminnan tavoitteilla pyritään vahvistamaan nuorten mahdollisuuksia selviytyä haastavasta ajanjaksosta voimavaroja tuovaa ohjausta tarjoten. Kohderyhmänä ovat ensisijaisesti koulutusten siirtymävaiheissa olevat 16 - 29 -vuotiaat nuoret. 

Hanke toteutetaan 1.8.2021 - 31.3.2023 välisenä aikana. 

Hankkeen keskeisimmät tavoitteet ovat tukea ja ohjata siirtymävaiheessa olevia nuoria, jotka tarvitsevat elämänhallinnallisia/hyvinvoinnillisia ja/tai opinnollisia/uraohjauksellisia tukitoimia pysyäkseen nykyisissä opinnoissa. Lisäksi tavoitteiksi voi lukea erilaisten materiaalien sekä toimintamallien tuottaminen siirtymävaiheessa olevien nuorten tukemiseen ja ohjaukseen. Myös ohjauksellisen osaamisen kehittäminen sekä luonto-ja eläinavusteisten toimintamallien vakiinnuttaminen Valkealan opistolla ovat hankkeen tavoitteina. 

Valo-kortit -TULOSTA. 

Kortit on suunniteltu hankkeen toiminnan tiimoilta ohjauksen tueksi, koulutuksen ja elämän siirtymävaiheissa oleville nuorille.

 

Hankkeen toimintamalli -TULOSTA. 

Toimintamalli rakentuu teemoista, joita voi huomioida nuorten kohtaamistilanteissa. Toimintamallia voi hyödyntää yksittäisen nuoren, nuorten tai ohjaajan näkökulma huomioiden. Se toimii muistilistana ja siitä voi poimia sopivia näkökulmia oman ohjaustoiminnan tueksi.

 

bottom of page