AIKUISTEN PERUSOPETUKSEN ALKUVAIHE

16.8.2021 - 25.5.2022

 
 

KENELLE

 

Aikuisten maahanmuuttajien perusopetuksen alkuvaihe on tarkoitettu opiskelijoille, joilla ei ole vielä riittäviä tietoja ja taitoja varsinaiseen aikuisten perusopetukseen. Hakijan on oltava luku- ja kirjoitustaitoinen sekä osattava suomen kielen alkeet.

 

 

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

 

Perusopetuksen alkuvaiheen opinnoissa opiskellaan peruskouluopiskelussa tarvittavia perustietoja ja -taitoja. Lisäksi harjoitellaan opiskelu- ja tiedonhankintataitoja. Opiskeltavia aineita ovat suomen kieli, matematiikka, englanti, yhteiskunnalliset aineet, tietotekniikka sekä ympäristö- ja luonnontieto. Opinnot kestävät yhden lukuvuoden. Opintoihin sisältyy myös työelämään tutustumista; Lue kokemuksia!

 

 

KOULUTUKSEN TAVOITTEET

 

Opintojen tavoitteena on saavuttaa perusopetuksessa tarvittava suomen kielen taito (A1.2-A2.2). Opintojen jälkeen opiskelija voi hakea varsinaiseen aikuisten perusopetukseen.

 

 

KOULUTUKSEEN HAKEUTUMINEN

Koulutukseen haku on käynnissä. Jokainen hakija haastatellaan. Valintakokeet ovat 18.5.2021. Paikka ilmoitetaan myöhemmin. Koulutukseen voi hakea myös ilman oleskelulupaa.

Hae koulutukseen tästä!

OPINTOMAKSUT

 

Opetus, oppimateriaalit ja ruoka ovat maksuttomia. Koulupäivinä opiskelijalla on mahdollisuus asua maksutta opiston asuntolassa.

 

 

LISÄTIETOJA

Tuula Kukkonen

p. 044 365 5446

Toimisto p. 05 341 4600

toimisto@valkealanopisto.fi

Apa kuva.jpg
sivu8.jpg
apa.jpg