AIKUISTEN PERUSOPETUKSEN ALKUVAIHE

15.8.2022 - 26.5.2023

 
 

KENELLE

 

Aikuisten maahanmuuttajien perusopetuksen alkuvaihe on tarkoitettu opiskelijoille, joilla ei ole vielä riittäviä tietoja ja taitoja varsinaiseen aikuisten perusopetukseen. Hakijan on oltava luku- ja kirjoitustaitoinen sekä osattava suomen kielen alkeet.

 

 

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

 

Perusopetuksen alkuvaiheen opinnoissa opiskellaan peruskouluopiskelussa tarvittavia perustietoja ja -taitoja. Lisäksi harjoitellaan opiskelu- ja tiedonhankintataitoja. Opiskeltavia aineita ovat suomen kieli, matematiikka, englanti, yhteiskunnalliset aineet  sekä ympäristö- ja luonnontieto. Opinnot kestävät yhden lukuvuoden. Opintoihin sisältyy myös työelämään tutustumista.

 

 

KOULUTUKSEN TAVOITTEET

 

Opintojen tavoitteena on saavuttaa perusopetuksessa tarvittava suomen kielen taito (A1.2-A2.2). Opintojen jälkeen opiskelija voi hakea aikuisten perusopetuksen päättövaiheeseen. 

 

 

KOULUTUKSEEN HAKEUTUMINEN

Koulutukseen haku keväällä 2022.

OPINTOMAKSUT

 

Opetus, oppimateriaalit ja ruoka ovat maksuttomia. Koulupäivinä opiskelijalla on mahdollisuus asua maksutta opiston asuntolassa.

 

 

LISÄTIETOJA

Tuula Kukkonen

p. 044 365 5446

Toimisto p. 05 341 4600

toimisto@valkealanopisto.fi

Apa kuva.jpg
sivu8.jpg
apa.jpg